Šta donosi novi zakon o bankarskim naknadama?

15.01.2018 15:36
slika

NBS je pripremila Nacrt zakona o uporedivosti naknada za platne usluge, koji će poboljšati transparentnost naknada za platne usluge u vezi s platnim računom.

"Usvajanjem zakona o uporedivosti naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, promeni platnog računa i pravu na platni račun sa osnovnim uslugama, stvorile bi se i pretpostavke da se postupak promene tih računa iz jedne finansijske institucije u drugu sprovede lako, brzo i jednostavno i omogućio pristup platnim računima sa osnovnim uslugama", navodi se u saopštenju NBS.

Nacrtom zakona predviđena je obaveza pružalaca platnih usluga da, pored informacija propisanih Zakonom o platnim uslugama, korisniku platnih usluga, u predugovornoj fazi, dostave kao poseban dokument pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom, koji će sadržati spisak usluga povezanih s platnim računom, kao i podatke o pojedinačnoj naknadi za svaku uslugu.

Uz to, pružalac platnih usluga biće dužan da korisniku platnih usluga najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostavi izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa platnim računom.

Osim toga, u cilju obezbeđenja veće transparentnosti naknada koje pružaoci platnih usluga naplaćuju u vezi sa platnim računom, predviđeno je da navedene naknade budu objavljene i na internet prezentaciji NBS, čime će se korisniku platnih usluga omogućiti da na relativno jednostavan način ima potpuni pregled ponuda na tržištu radi donošenja odluke koja u najvećoj meri odgovara njegovim potrebama i zahtevima pri izboru odgovarajuće platne usluge.

Usvajanjem Nacrta zakona, NBS će dobiti zakonsko ovlašćenje da utvrdi i objavi na svojoj internet prezentaciji listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom, a pored toga utvrdiće i standardizovanu terminologiju koju će pružaoci platnih usluga biti dužni da koriste pri označavanju pojedinih vrsta platnih usluga.

Nacrtom zakona predviđena je i maksimalno pojednostavljena procedura promene platnog računa za korisnike platnih usluga, bez nepotrebnih administrativnih zahteva od strane pružaoca platnih usluga.

Važna novina je da se Nacrtom zakona propisuje šta obuhvata platni račun sa osnovnim uslugama (usluge koje omogućavaju uplate i isplate gotovog novca na, odnosno sa platnog računa i usluge prenosa novčanih sredstava s platnog, odnosno na platni račun direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta i transferom odobrenja, uključujući trajni nalog) i omogućava pristup tom računu svim gradjanima bez obzira na njihovu finansijsku sposobnost, poručuju iz NBS.

 

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regionalnim vestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša email adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.