Napred želi da preuzme Energoprojektovu osiguravajuću kuću

12.07.2017 13:01
slika

Dobroslav Bojović, vlasnik preduzeća „Napred", podneo je Narodnoj banci Srbije (NBS) zahtev za izdavanje saglasnosti za sticanje vlasništva u preduzeću „Energoprojekt garant" čiji je većinski vlasnik „Energoprojekt holding", potvrđeno je juče „Politici" u centralnoj banci.

„Napred razvoj" sa povezanim licima, podneo je zahtev NBS za izdavanje navedene saglasnosti. Postupak odlučivanja o zahtevuje u toku, u skladu sa odredbama Zakona o osiguranju i njegovih podzakonskih akata, kažu u NBS.

Oni podsećaju da je odredbama Zakona o osiguranju predviđeno da svako ko želi da stekne posredno ili neposredno učešće u društvu za osiguranje, koje podrazumeva i mogućnost efektivnog uticaja na upravljanje, mora da obezbedi prethodnu saglasnost NBS.

U konkretnom slučaju, postupak preuzimanja poslovnog sistema „Energoprojekt" od strane „Napred razvoj" i njegovih povezanih lica, u jednom svom delu potpada i pod odredbe Zakona o osiguranju, a radi se o posrednom učešću u kapitalu Akcionarskog društva za osiguranje „Energoprojekt garant".

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regionalnim vestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša email adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.